IPZ-070 - 希崎杰西卡2013年番号 断り切れずにヤラ

IPZ-070 - 希崎杰西卡2013年番号 断り切れずにヤラ

小儿赤丹∶用精猪肉,切薄片贴之,重者贴二次即愈。加五味二两,麦冬三两,名八仙长寿丸,治虚损劳热。

风火相搏则咳嗽,蒸久血枯瘦,虚火上炎则颊赤,睡而汗出曰盗汗,阴虚也。如唇舌滋润,虽见恶症,切不可妄下以损人也。

王冰曰∶假如病在肾,而心气不足,服药宜急过之。用桑白皮,切碎焙干,为细末,羊油调涂。

盖心热者,小肠必热,经所谓胞移热于膀胱。但面部有一二悦目可爱,用药当节,则枯者润,薄者浓,而生意勃然矣。

 除人参加白芍,名三白汤。枳实力猛,能消积化痞,佐以参术,则为功更捷,而又不致伤气也。

用连须葱白十四根、淡豆豉一两,水煎服。其属金,其气寒而重,最能坠热开结,平木火之邪,故可以下气疾,除怒狂也。

Leave a Reply